Om os / Historien om HG

Historien om HG

Holstebro Gymnastikforening blev stiftet den 28. januar 1924

Håndbold afdelingen startede sin 
egen forening i midten af 30’erne
 
Idrætsmærket startede i begyndelsen af 1960’erne.
 
Gymnastikhuset i Danmarksgade indviet i 1994
 
HG har altid haft tilbud til alle aldersgrupper og på alle niveauer. Ingen elite uden en brede. Foreningen har også været i front med de nyeste tendenser i gymnastikken f. eks. Springgymnastik i springgrav, powertumbling, sportsacro. Effekt, fitness til latinamerikanske rytmer, Ballroom fitness for at nævne de sidste tiltag.
 
I dag har vi ca. 40 hold og ca. 100 instruktører, gruppeledere samt bestyrelse.
 
Vi har en bred vifte af hold og vi har sikkert også et hold der passer til dig. 
 
I danmarksgade har vi råderetten over sal og omklædningsrum samt mødelokale påførste sal.
Derudover lejer foreningen sig ind på diverse skoler og haller efter behov.

Foreningen er opbygget med en foreningsvalgt bestyrelse på 5-7 medlemmer fordelt på formand, næstformand, kasserer, sekretær, kontingentansvarlig, webmaster og menige medlemmer. 
Bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling.
Foreningen er opbygget med bestyrelsen som øverste myndighed. Dernæst er der 5 alders-/fagopdelte grupper, som hver har mindst en gruppeleder der fungerer som bindeled mellem bestyrelse og instruktører og medlemmer/forældre.
 
HGs målsætning:
- At fremme fysisk og psykisk velvære hos den enkelte gymnast.
- At dyrke et godt og udbytterigt kammeratskab i den folkelige gymnastiks ånd og gennem fællesskabet at føle glæde ved at dyrke gymnastik.
- At have dygtige instruktører er det altafgørende for, hvor godt en forening fungerer. Derfor er det HG’s mål at have og til stadighed uddanne de bedste instruktører– at give dem de optimale muligheder for at opnå dette.
- At oparbejde en ansvarsbevidst og kritisk holdning overfor gymnaster, sig selv, gymnastikken og foreningen.
Eva Kildebęk Graversen | Poppelalle 27  | Tlf.: 51645542